Dofinansowanie zakupów pomp ciepła z programów - “Czyste powietrze”, “Moje ciepło”, “Mój prąd” i “Ulga termomodernizacyjna”. Jak wygląda to w praktyce?

W dzisiejszych czasach, w obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, coraz więcej osób rozważa inwestycje w bardziej ekologiczne i energooszczędne źródła energii do swoich domów.

 

Jednym z najważniejszych kroków w tej dziedzinie jest montaż pomp ciepła, które są efektywnym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia.

 

Na szczęście, istnieją programy rządowe, takie jak "Czyste Powietrze," "Moje Ciepło," "Mój Prąd" i "Ulga termomodernizacyjna," które oferują dofinansowanie zakupów pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu efektywności energetycznej. Warto bliżej przyjrzeć się temu, jak wygląda to w praktyce, jakie korzyści oferują te programy, oraz jak można skorzystać z dostępnych środków, aby uczynić nasze mieszkania bardziej przyjaznymi dla środowiska i oszczędnymi dla naszego portfela. W niniejszym artykule przedstawimy pełen przegląd tych programów, omawiając zasady ich działania oraz konkretne korzyści, jakie przynoszą dla inwestorów i dla środowiska.

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze" stanowi znakomitą inicjatywę rządu, którą kieruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jego głównym celem jest zachęcanie do termomodernizacji domów oraz promowanie ekologicznych źródeł ciepła, w szczególności pomp ciepła. W ramach tego programu, dostępne są atrakcyjne dofinansowania, które znacząco ułatwiają inwestycję w ekologiczne technologie grzewcze.

 

Wysokość dofinansowania w programie "Czyste Powietrze" zależy od dochodu gospodarstwa domowego. Dzięki temu program jest dostępny dla szerokiej grupy beneficjentów, obejmując różne poziomy dochodów.

 

●     Osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł mają szansę na podstawowy poziom dofinansowania.

 

●     W przypadku rodzin wieloosobowych, dochód netto na osobę nie może przekraczać 1894 zł, a w gospodarstwach jednoosobowych - 2651 zł, aby zakwalifikować się do średniego poziomu dofinansowania.

 

●     Najwyższy poziom dofinansowania jest dostępny dla osób, których dochód wynosi 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Dla beneficjentów o najniższych dochodach rząd przewiduje nawet dofinansowanie na poziomie 90% do 100%.

 

Warto podkreślić, że program "Czyste Powietrze" uwzględnia także możliwość uzyskania ulgi termomodernizacyjnej. To oznacza, że jeśli nasz dom wymaga termomodernizacji, można ją przeprowadzić jednocześnie z wymianą źródła ciepła, a koszty modernizacji można odliczyć w ramach programu. Dzięki temu można osiągnąć dwa cele naraz: podniesienie efektywności energetycznej budynku i redukcję kosztów ogrzewania przy użyciu ekologicznej pompy ciepła.

 

Trzeba też podkreślić, że program "Czyste Powietrze" jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych oraz współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła w ramach programu wynoszą do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub nawet do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Dodatkowym atutem programu "Czyste Powietrze" jest możliwość uzyskania dofinansowania na audyt energetyczny w wysokości do 100% kosztów, maksymalnie 1,2 tys. zł. To istotne wsparcie dla tych, którzy chcą dokładnie ocenić stan energetyczny swojego domu i wybrać odpowiednie rozwiązania zgodnie z zaleceniami audytora.

 

Warto korzystać z programu "Czyste Powietrze", aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji CO2, jednocześnie oszczędzając na kosztach ogrzewania oraz podnosząc komfort życia w odnowionym, energooszczędnym domu. Dofinansowanie do pomp ciepła stanowi znakomitą okazję do ekologicznego i ekonomicznego inwestowania w przyszłość.

Moje Ciepło

Program "Moje Ciepło" to ważne narzędzie wspierające ekologiczną i ekonomiczną przyszłość właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, które powstały po 1 stycznia 2021 roku. Program ten, który został uruchomiony w kwietniu 2022 roku, kieruje się głównie promocją nowoczesnych źródeł ciepła, w szczególności pomp ciepła, oraz podniesieniem standardu energetycznego budynków.

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania z programu "Moje Ciepło" jest instalacja pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Standard ten określa maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na cele ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W). W 2022 roku wynosił maksymalnie 63 kWh na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku, a w kolejnych latach programu - 55 kWh.

 

Dofinansowanie w ramach programu "Moje Ciepło" obejmuje zarówno zakup, jak i montaż pomp ciepła. Dotacje w zależności od rodzaju pompy ciepła i posiadania Karty Dużej Rodziny wynoszą od 7 do 21 tysięcy złotych. Program ten nie nakłada ograniczeń dochodowych na wnioskujących, co oznacza, że właściciel domu spełniający wymagania programu może ubiegać się o dofinansowanie niezależnie od swojego dochodu.

 

Nabór wniosków w programie "Moje Ciepło" rozpoczął się w kwietniu 2022 roku i będzie trwać do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Refundacja obejmuje koszty kwalifikowane poniesione od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.

 

Program "Moje Ciepło" ma na celu wspieranie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz rozwoju energetyki prosumenckiej, szczególnie w zakresie powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dzięki temu programowi, inwestorzy indywidualni mają szansę przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych substancji powstających w wyniku stosowania tradycyjnych, nieefektywnych źródeł ciepła, oraz do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości powietrza.

Mój Prąd

Nowa odsłona programu "Mój Prąd" to znaczący krok naprzód w kierunku ekologicznego i efektywnego wykorzystania energii w naszych domach. Do tej pory program koncentrował się głównie na dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych, ale od 22 kwietnia 2023 roku program rozszerzył swoją ofertę o wsparcie dla pomp ciepła. To istotne posunięcie, ponieważ pompy ciepła stanowią kluczowy element ekologicznego ogrzewania i chłodzenia domów.

 

Wysokość dofinansowania w programie "Mój Prąd" zależy od rodzaju pompy ciepła.

 

●     Dla pomp ciepła powietrze-powietrze dostępne są dopłaty do 4,4 tysiąca złotych, co stanowi istotne wsparcie dla osób, które chcą uniezależnić się od tradycyjnych źródeł ciepła.

 

●     Jeśli wybieramy pompę powietrze-woda bez podwyższonej efektywności, możemy liczyć na dofinansowanie do 12,6 tysiąca złotych.

 

●     Natomiast, jeśli zdecydujemy się na pompę powietrze-woda o podwyższonej efektywności, wsparcie może sięgnąć nawet 19,4 tysiąca złotych.

 

●     Dla najbardziej zaawansowanych rozwiązań, czyli pomp gruntowych, dostępne są dotacje do 28 tysięcy złotych.

 

Najważniejszą informacją jest to, że maksymalna kwota dofinansowania, którą można otrzymać w ramach programu "Mój Prąd" (łącznie z fotowoltaiką), wynosi imponujące 58 tysięcy złotych. To znaczący zastrzyk finansowy, który z pewnością zachęci wiele osób do inwestycji w ekologiczne i efektywne rozwiązania grzewcze oparte na pompach ciepła.

 

Nabór wniosków w programie "Mój Prąd" ma charakter ciągły, co oznacza, że każdy, kto spełnia wymagania programu, może składać wnioski przez cały rok. Ta elastyczność zwiększa dostępność programu i umożliwia inwestorom wybór odpowiedniego momentu na podjęcie decyzji o modernizacji systemu grzewczego. Dzięki dofinansowaniu dla pomp ciepła w programie "Mój Prąd," będziemy mogli nie tylko obniżyć nasze rachunki za energię, ale także przyczynić się do ochrony środowiska, redukując emisję CO2 i zmniejszając nasz wpływ na zmiany klimatyczne. To kolejny ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego społeczeństwa.

Ulga termomodernizacyjna

Program "Ulga termomodernizacyjna" stanowi ważne wsparcie dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, niezależnie od tego, czy są one zlokalizowane w zabudowie szeregowej, bliźniaczej czy stanowią wolnostojące budynki mieszkalne. Głównym celem tego programu jest zachęcanie do termomodernizacji budynków, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zużycia energii. Oto kilka kluczowych informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej.

 

●     Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej związaną z montażem pomp ciepła, konieczne jest poniesienie kosztów związanych z tym działaniem podczas termomodernizacji domu jednorodzinnego. Montaż pomp ciepła jest integralną częścią tego procesu i przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku oraz ograniczenia kosztów związanych z ogrzewaniem.

 

●     Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki, które są wymienione w załączniku do odpowiedniego rozporządzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku. Warto zaznaczyć, że aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego lub faktury zawierającej podatek VAT wystawionej przez podmiot z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która potwierdza koszty montażu pomp ciepła.

 

●     Kwota odliczenia od podatku dochodowego, jaką można uzyskać dzięki uldze termomodernizacyjnej związaną z montażem pomp ciepła, nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami.

 

●     Odliczenie można dokonać w zeznaniach podatkowych, w zależności od sposobu opodatkowania dochodu lub przychodu. Warto podkreślić, że wydatki na montaż pomp ciepła, które nie zostały odliczone w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, można odliczyć w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Program "Ulga termomodernizacyjna" zachęca do inwestycji w bardziej ekologiczne i efektywne rozwiązania grzewcze, takie jak pompy ciepła, które przyczyniają się do zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem budynków i mają korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii. To inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno naszym domom, jak i środowisku.